YONGU-M03-100W50H

  品  牌:YONGU永锢

  产品型号:YONGU-M03

  产品规格:100W*50-100/120/150/180/200

  表面处理:阳极氧化

  备货颜色:黑色/白色

  结      构:分体式(型材壳体+压铸盖+不锈钢螺丝)

  可选规格: YONGU-M01-60W60H(长度可选 ) 

                  YONGU-M02-80W80H(长度可选 )

                  YONGU-M03-100W50H(长度可选 )  

                  YONGU-M04-150W75H(长度可选 )

                  YONGU-M05-200W75H(长度可选 )

  产品信息
      

  2005-2017 Foshan Foshan Nanhai Yong Gu Hardware Co., Ltd. | All Rights Reserved 粤ICP备18132106号

  请留言。